Funkcjonalność CS LIMS – Moduł dokumenty

Moduł Dokumenty to ogólnodostępna, centralna biblioteka służąca do archiwizacji, współdzielenia i publikowania dokumentów tworzonych w laboratorium oraz dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Każdy dokument wprowadzany do systemu zostaje szczegółowo opisany poprzez nadanie mu nazwy, numeru, daty wydania, daty obowiązywania czy przypisanie autora. Atrybuty te umożliwiają skuteczne wyszukiwanie dokumentów i grupowanie ich w tematyczne katalogi. Każda zmiana w treści dokumentu może być rejestrowana na karcie zmian. Możliwość zmian dokumentu i dostęp do archiwalnych jego wersji jest ograniczana do wybranych użytkowników. Typowi użytkownicy mają dostęp tylko do aktualnych wersji dokumentu. Dzięki funkcji automatycznego rozdzielnika, CS LIMS pozwala na powiadamianie użytkowników o nowej wersji dokumentu wraz z możliwością potwierdzenia zapoznania się z nim.

CS LIMS umożliwia prowadzenie dokumentacji laboratorium w formie elektronicznej, a w szczególności:

  • gromadzenie dokumentów w dowolnym formacie (jpg, pdf, doc, xls i in.),
  • swobodne grupowanie w różnorodne katalogi,
  • opisywanie dokumentu i dołączonych plików w dowolny sposób,
  • powiązanie dokumentów z innymi elementami systemu (faktury, zlecenia, sprawozdania)
  • powiadomienia o nowej wersji dokumentu,
  • archiwizowanie nieaktualnych dokumentów,
  • definiowanie uprawnień użytkowników związanych z edycją i podglądem dokumentu,
  • wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument.

SOFTWARE

SZYTY NA MIARĘ.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ