Światowy Dzień Statystyki

W ramach dzisiejszego dnia, który obchodzony jest co pięć lat, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rolę statystyki w codziennej pracy laboratoriów, a przez to również w modułach naszego programu CS-18 LIMS: Walidacji i weryfikacji metod  oraz Potwierdzeniu ważności wyników.

W ramach modułu Walidacja i weryfikacja metod CS-18 LIMS wspiera walidację i weryfikację metod badawczych przy zastosowaniu zaawansowanej analizy statystycznej. Pozwala udokumentować, że laboratorium jest zdolne do uzyskania wymaganej charakterystyki metody poprzez potwierdzenie zakresu stosowania metody, odpowiednie wyposażenie, odczynniki, kwalifikacje personelu i inne czynniki mogące mieć wpływ na wynik. W ramach modułu szacowane są będzie innymi takie parametry statystyczne jak:
– granica wykrywalności i oznaczalności
– precyzja (powtarzalności, odtwarzalności)
– poprawność
– zakres roboczy
– czułość
– liniowość
– odporność
– poprawność

Potwierdzenie ważności wyników umożliwia prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości przy pomocy kart kontrolnych Shewharta (np. karty pojedynczych obserwacji, karty próbek ślepych, karty rozstępu, karty odzysku, itp.), które pozwalają ocenić, czy stosowana metoda badawcza zapewnia uzyskiwanie wyników w zakresie przyjętych granic oraz ułatwiają codzienną i długoterminową kontrolę otrzymywanych wyników. Moduł pozwala również na rejestrację wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC) z możliwością analizy trendów opartej np. o wskaźnik z-score.

SOFTWARE

SZYTY NA MIARĘ.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ