ANDROLAB – Elektroniczny Zeszyt Laboratoryjny

Nasz Elektroniczny Zeszyt Laboratoryjny jest doskonałym uzupełnieniem systemu CS-18 LIMS. Zastępuje tradycyjny sposób prowadzenia zapisów w formie papierowej poprzez ich rejestrację bezpośrednio w formie elektronicznej w urządzeniu typu tablet.

ANDROLAB sprawdza się świetnie wszędzie tam, gdzie użycie komputera stacjonarnego lub notebooka jest utrudnione lub niemożliwe. Urządzenie swobodnie mieści się w dłoni, a jego duży dotykowy ekran zapewnia bardzo wygodne wprowadzanie danych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. ANDROLAB jest aplikacją w pełni konfigurowalną. Kierownicy pracowni tworzą na komputerze stacjonarnym definicję zapisów dla wybranych metod badawczych, w tym m.in. wyniki cząstkowe, wymaganą ilość powtórzeń, algorytmy obliczania wyniku końcowego, listę wymaganego wyposażenia, materiałów i wzorców a także czynności kontrolne, które muszą być wykonane przed przystąpieniem do badań. Taka konfiguracja zostaje zapamiętana w urządzeniu typu ta-blet, w którym uprawniony laborant wprowadza wyniki analiz. Na ich podstawie automatycznie obliczany jest wynik końcowy zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej algo-rytmem. ANDROLAB sprawdza dane już w czasie ich wprowadzania sygnalizując ewentualne błędy lub przekroczenia oraz konieczność podjęcia działań korygujących. Wszystkie dane wprowadzone do ANDROLAB mogą być wczytywane do systemu typu LIMS poprzez sieć LAN (WiFi), kabel USB lub internet mobilny (GSM) oraz eksportowane w formatach xls, xml, pdf, doc itd. Cały zapis jest przy tym archiwizowany w formie elektronicznej, eliminując konieczność przechowywania notatek w formie papierowej. ANDRO-LAB pozwala zatem na wprowadzanie, obróbkę i archiwizację danych laboratoryjnych w sposób usystematyzowany, co przekłada się na łatwość wyszukiwania informacji i eliminację źródeł błędów wynikających z odręcznych zapisów w papierowych odpowiednikach.

SOFTWARE

SZYTY NA MIARĘ.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ