CSMS | Consulting & Software

SINCE 1994


.tworzymy


.wdrażamy


.doradzamy

Mamy ponad 100 klientów w Polsce i zagranicą oraz ok. 150 zainstalowanych systemów informatycznych w laboratoriach, zakładach produkcyjnych, instytucjach użyteczności publicznej.

Specjalizujemy się w oprogramowaniu dla laboratoriów badawczych.

Nasze oprogramowanie jest szyte na miarę - dedykowane dla każdego z naszych klientów, dostosowane do jego organizacji pracy, procedur i przyzwyczajeń.

Zespoły wdrożeniowe CSMS tworzą zarówno programiści i specjaliści IT jak i konsultanci mający wykształcenie i praktykę zgodną z branżą, którą zajmuje się użytkownik. Są to m.in. absolwenci chemii, biotechnologii, fizyki, ochrony środowiska, ekonomii czy matematyki.

Zapewniamy wsparcie klientom na każdym etapie realizacji projektu: od zdefiniowania potrzeb, poprzez dostawę i wdrożenie aż po szkolenie i opiekę w trakcie eksploatacji systemu.

CS-17 LIMS to system oprogramowania klasy LIMS (Laboratory Information Managment System), który wspomaga pracę laboratorium poprzez komputeryzację najważniejszych obszarów jego działalności.

System CS-17 LIMS spełnia standardy zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w serii norm EN/ISO9000, EN45000, oraz w zasadach Good (Automated) Laboratory Practice, dzięki czemu ułatwia wdrożenie
i utrzymanie systemu zapewnienia jakości.

CS-7 to kompletne rozwiązanie dla zakładów posiadających obowiązek ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Rejestruje, gromadzi i przelicza dane pomiarowe wykorzystując je do generowania sprawozdań z dotrzymania standardów emisyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

CS-5 to profesjonalny i niezawodny system oprogramowania sprawdzony w zarządzaniu zarówno dużymi sieciami jak i pojedynczymi stacjami monitoringu jakości powietrza atmosferycznego.

CS-17 LIMS

PRACA LABORATORIUM

Moduł ten obejmuje zasadniczą część działalności laboratorium i różni się w zależności od specyfiki badań w danej branży. Obejmuje rejestrację próbek w oparciu o zlecenie lub protokół poboru, wprowadzanie i obróbkę wyników oraz przygotowanie sprawozdań.

ZARZĄDZANIE

Moduł Zarządzanie pozwala rejestrować, zestawiać oraz analizować kluczowe informacje po to, by w efektywny i sprawny sposób zarządzać laboratorium. Gwarantuje on szybki i prosty dostęp do wiedzy o laboratorium, jego klientach, współpracownikach, dostawcach i konkurentach.

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA

Moduł Dokumenty to ogólnodostępna, centralna biblioteka służąca do archiwizacji, współdzielenia i publikowania dokumentów tworzonych w laboratorium oraz dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

BADANIA BIEGŁOŚCI

System CS-17 MLAB to rozwiązanie dedykowane organizatorom badań biegłości. Wspomaga projektowanie programów badań oraz statystyczną obróbkę ich wyników. Uzupełnieniem funkcjonalności jest platforma internetowa dla uczestników, poprzez którą komunikują się z organizatorem, wprowadzają wyniki oraz przeglądają uzyskane rezultaty.

STEROWANIE JAKOŚCIĄ I WALIDACJA

CS-17 SJ ułatwia walidację metod badawczych i sterowanie jakością badań przy zastosowaniu zaawansowanej analizy statystycznej. Umożliwia codzienną oraz długoterminowa ocenę danych kontroli jakości z wykorzystaniem kart Shewharta, kart Cusum i innych.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Jednym z czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie laboratorium jest efektywne zarządzanie jego zasobami. Dzięki CS-17 LIMS praca laboratorium w tym obszarze staje się łatwiejsza a wykorzystanie zasobów materiałowych, sprzętowych i ludzkich jest bardziej wydajne.

ANDROLAB — ELEKTRONICZNY ZESZYT LABORATORYJNY

AndroLab jest doskonałym uzupełnieniem systemu CS-17 LIMS. Zastępuje tradycyjny sposób prowadzenia zapisów w formie papierowej poprzez ich rejestrację w formie elektronicznej w urządzeniu typu tablet.

PLATFORMA INTERNETOWA

CS-17 WWW to zintegrowana z systemem CS-17 LIMS platforma internetowa umożliwiająca komunikację między laboratorium a jego klientami. Klientom zapewnia dostęp do informacji o oferowanych przez laboratorium usługach, ich kosztach i czasie realizacji a także szybki i bezpieczny dostęp do wyników zleconych badań.

Software .szyty na miarę

Portfolio

Zdobyte .doświadczenie poszerza horyzonty


Klienci

"Pracownicy CSMS to grupa profesjonalistów, dbająca o każdy szczegół i stosująca bardzo przejrzystą politykę kalkulacji ceny i czasu poszczególnych zadań projektowych."

Dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics Sp. z o.o.

"Szczerze rekomendujemy program CS17 jako narzędzie ułatwiające pracę w laboratorium analitycznym."
 

Anna Staszak, Dyrektor ds. badań AQUANET Laboratorium Sp. z o.o.

"Współpraca z firmą CSMS w naszym przypadku zawsze przebiegała sprawnie i cechowała się wysokim poziomem merytorycznym, co pozwala polecić firmę jako profesjonalnego partnera oraz dobrego konsultanta."

Janusz Grala, Specjalista ds. KJ i Laboratorium ICOPAL SA w Zduńskiej Woli

"Współpraca, w tym kontakt z przedstawicielami firmy CSMS, cechuje się profesjonalizmem i fachowością. Ponadto wysokie standardy zaproponowanych rozwiązań technicznych oraz ich wdrożenie, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu."

dr Dorota Kwiatkowska Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
client
client
client
client
client
client

Technologia jest narzędziem w .naszych rękach

Kariera

Dołącz do naszego .zespołu profesjonalistów


DLA ABSOLWENTÓW

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie
i rozpocząć karierę w branży IT.


DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM

Jeżeli chcesz podzielić się z nami swoimi umiejętnościami
i dalej rozwijać swoją karierę.


Pozwól nam poznać .twoje potrzeby